Great skate Plaza
Gothenburg, Västra Götaland County